Lidmaatschap

Lid worden?

Iedereen die zoekt naar een gezellige en ondernemende vereniging in de buurt van Berlicum kan lid worden. Wanneer je het fijn vind om eerst even de sfeer te proeven en de clublessen te ervaren is het ook mogelijk om eerst aspirant-lid te worden. Je mag dan maximaal vier keer gebruik maken van de instructieavonden binnen een looptijd van één maand voordat je besluit om je definitief aan te melden als lid.

Wil je lid worden? Neem dan contact op met Anita Frunt via telefoon of email.

Contributie

en andere verplichtingen

De factuur ten behoeve van de contributie wordt aan het begin van het kalenderjaar aan de leden verstuurd.

De contributie bedraagt per 01-01-2023:
€ 170,00 per jaar voor actieve leden
€  15,00 per jaar voor steunende leden
€ 30,00 per jaar voor deelname aan de clublessen

Sponsorbijdrage
Van actieve leden, vanaf 18 jaar, wordt verwacht dat zij een sponsor aandragen voor minimaal € 50,00 per jaar. Mocht je geen sponsor (kunnen/willen) aandragen, dan wordt de contributiefactuur van het betreffende jaar verhoogd met € 50,00, apart vermeld als sponsorgelden.

Meehelpen
Om er voor te zorgen dat onze wedstrijden en andere evenementen goed verlopen verwachten wij van al onze leden, en ouders of verzorgers van de jeugdleden, dat zij hun steentje bijdragen. Deze taken lopen uiteen van werken achter de bar tot het schrijven voor een jurylid. Ook het onderhoud en andere werkzaamheden betreffende Manege De Schutkooi horen hierbij.

Aansprakelijkheid

Ruiters dienen verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid. RV De Cowboys kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht aan derden, door ruiter of paard.

Afmelden als lid

Afmeldingen dienen voor 1 december bekend te zijn bij de KNHS of voor 15 november schriftelijk gemeld te worden bij het secretariaat van RV de Cowboys. Afmelden mag per mail.

Ook op zoek naar een gezellige en ondernemende vereniging?

Wordt nu lid!