Lidmaatschap

Lid worden?

Iedereen die zoekt naar een gezellige en ondernemende vereniging in de buurt van Berlicum kan lid worden. Wanneer je het fijn vindt om eerst even de sfeer te proeven en de clublessen te ervaren, is het ook mogelijk om eerst aspirant-lid te worden. Je mag dan maximaal vier keer gebruik maken van de instructieavonden binnen een looptijd van één maand voordat je besluit om je definitief aan te melden als lid.

Wil je lid worden? Neem dan contact op met Jasseline Schippers via telefoon of e- mail.

Contributie

en andere verplichtingen

De factuur t.b.v. de contributie wordt aan het begin van het kalenderjaar aan de leden verstuurd.

De contributie bedraagt per 01-01-2023:
€ 170,00 per jaar voor actieve leden
€  15,00 per jaar voor steunende leden
€ 30,00 per jaar voor deelname aan de clublessen per discipline.

Sponsorbijdrage
Van actieve leden vanaf 18 jaar, wordt verwacht dat zij een sponsor aandragen voor minimaal € 50,00 per jaar. Mocht je geen sponsor (kunnen/willen) aandragen, dan wordt de contributiefactuur van het betreffende jaar verhoogd met € 50,00, apart vermeld als sponsorgelden.

Meehelpen
Om er voor te zorgen dat onze wedstrijden en andere evenementen goed verlopen, verwachten wij van al onze (jeugd)leden en/of  ouders/verzorgers, dat zij hun steentje bijdragen d.m.v. meehelpen tijdens deze evenementen. Minimaal 4 keer per jaar word je geacht dit te doen. De taken zijn heel divers, van het helpen achter de bar tot het schrijven bij de jury, parcours bouwen, meehelpen secretariaat, poetsen en andere voorkomende klussen. Ook het onderhoud en andere werkzaamheden betreffende Manege De Schutkooi horen hierbij.

Aansprakelijkheid

Ruiters dienen verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid. RV De Cowboys kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht aan derden, door ruiter en/ of paard.

Afmelden als lid

Wil jij je afmelden als lid, dan dien je dit schriftelijk te doen voor 15 november van dat kalenderjaar bij het secretariaat van RV de Cowboys. De club zal je dan afmelden bij de KNHS. Dit laatste moet voor 1 december van dat kalenderjaar gebeurd zijn. 

Ook op zoek naar een gezellige en ondernemende vereniging?

Word nu lid!